Apoyan a Conec

Superior

Història, Humanitats, Món

Mòmies i ADN: el cas de Tutankamon

Tutankamon. Gràfic: JM Àlvarez / Metagràfic


JOSÉ LULL
– Una de les qüestions que sempre ens hem plantejat els egiptòlegs és saber amb qui estava emparentat el rei Tutankamon, que va morir cap a l’any 1323 aC. Les fonts textuals egípcies que ens han arribat només ens valen per a assegurar que el jove monarca va ser fill d’un rei, però cap document ens indica qui van ser els seus progenitors.

Momia de Tutankamon

Momia de Tutankamon

Els dos candidats principals per a ser el seu pare han sigut Akhenaton, faraó molt conegut per haver realitzat una autèntica revolució religiosa (i política) entorn del culte del déu solar Aton, i Smenkhkara, que es va casar amb Meritaton, filla major d’Akhenaton i Nefertiti, i que va regnar uns pocs anys paral·lelament al seu sogre (i, potser, germà o fins i tot fill). Quant a la mare de Tutankamon, les possibles candidates principals han sigut: Nefertiti (esposa principal d’Akhenaton), Kiya (una altra esposa d’Akhenaton) i Meritaton (esposa de Smenkhkara).

Respecte d’altres civilitzacions antigues, un avantatge que té Egipte és que té els cossos momificats de molts dels reis i reines que van governar aquell país milers d’anys enrere. Precisament de la dinastia xviii, a la qual va pertànyer Tutankamon, disposem d’un bon conjunt de mòmies reials, moltes identificades gràcies a les inscripcions dels seus embenats. Tenint en compte tot això, no fa gaire un equip multidisciplinar va intentar resoldre la qüestió del parentiu del famós rei egipci analitzant l’ADN de diverses d’aquestes mòmies i va exposar-ne els resultats el 2010 en el Journal of the American Medical Association.

Basant-se en aquestes anàlisis, els investigadors van concloure que el rei Amenhotep III i la seua esposa, la reina Tiy, són els avis de Tutankamon, cosa que, d’altra banda, ja s’havia suposat generalment des d’estudis egiptològics. Però qui són els seus pares? L’ADN assenyala la mòmia trobada el 1907 a la tomba 55 de la Vall dels Reis (KV 55) com el pare d’aquest. En l’article de JAMA se cita aquesta mòmia com la d’Akhenaton, però la veritat és que, més enllà d’indicar que aquest individu va ser fill d’Amenhotep III i Tiy, i pare de Tutankamon, no podem estar absolutament segurs que és Akhenaton o un germà seu. Quant a la mare, aquestes mateixes anàlisis assenyalen una mòmia de dona trobada a la tomba KV 35 el 1898, juntament amb la reina Tiy. Però, per desgràcia, en desconeixem el nom.

Tiy i Amenhetep III, iaios de Tutankhamon

Tiy i Amenhetep III, iaios de Tutankhamon

Veiem, doncs, com les noves tecnologies genètiques han permès indicar quines mòmies corresponen als avis i als pares de Tutankamon, si bé la qüestió sobre quins van ser els noms dels pares continua esperant una resposta que, potser, només trobarem amb el descobriment de nous textos jeroglífics.

Padre de Tutankamon

Pare de Tutankamon

Mare de Tutankamon

Mare de Tutankamon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2012 Conec. Tots els drets reservats., , , ,

3 Responses to Mòmies i ADN: el cas de Tutankamon

 1. Luis Marcos 29 February, 2012 at 9:37 #

  Lo que sí ha sido posible es establecer una relación de parentesco entre todas estas personas, pero en algunos casos estamos lejos de establecer quién fue quién, y de todos modos todavía permanecen algunas incógnitas. Creo que no se ha realizado un estudio serio e independiente del ADN de todas esas personas, este estudio debiera haber sido hecho por un equipo internacional con los últimos medios disponibles, no por los expertos egipcios.
  Desde hace unos años la momia de la mujer joven de la KV-35 ha atraído mi atención. La Dra. Johan Flecher hizo un interesante estudio insitu sobre esta momia pero sus tesis no gozaron de la aprobación de los “expertos” egipcios, pero tampoco con el apoyo de la mayoría de expertos occidentales por aquello de que si se apoyaba a la Dra. Flecher podían peligrar los permisos de futuras excavaciones. En resumen, la egiptóloga británica vino a decir que la momia de la mujer joven de la KV-35 era ni más ni menos que la muy buscada reina Nefertiti. Siempre se ha dicho que esa reina tuvo seis hijas y ningún hijo varón y que una de sus hijas se casó con el rey Tut.
  En la tumba del faraón Tutankamón se encontraron los fetos de dos bebes que posiblemente eran hijos del rey y de la hija de Nefertiti llamada Ankesenamón. ¿Tan difícil es hacer una comparación genética de ADN entre estos fetos, el rey Tut y la momia de la mujer joven de la KV-35? Si esas pruebas se hicieran por un equipo internacional de expertos seguramente saldríamos de dudas, y tal vez habríamos identificado la identidad de la mujer joven de la KV-35. ¿Lo conseguiremos algún día?

Trackbacks/Pingbacks

 1. Vino a la salud de la cronología egipcia | Conec - 3 March, 2017

  […] En la tumba de Tutankhamon se recuperaron unas 30 ánforas de vino, de las que 26 llevaban inscripciones. Una está fechada en el año 31 de Amenhetep III, lo que supone un vino de cerca de 38 años de antigüedad en el momento de la muerte de Tutankhamon. Es una rareza. El resto, son vinos más jóvenes correspondientes a los años 4, 5 y 9 de Tutankhamon. Puesto que la fecha más alta es la del año 9, podemos suponer que debe relacionarse con la última cosecha que produjo vino en su reinado. Es decir, estas etiquetas son un indicador excelente para medir la longitud de un reinado. […]

 2. Vino a la salud de la cronología egipcia | Conec - 3 March, 2017

  […] A la tomba de Tutankhamon es van recuperar unes 30 àmfores de vi, de les quals 26 portaven inscripcions. Una està datada l’any 31 d’Amenhetep III, la qual cosa suposa un vi de prop de 38 anys d’antiguitat en el moment de la mort de Tutankhamon. És una raresa. La resta, són vins més jóvens corresponents als anys 4, 5 i 9 de Tutankhamon. Ja que la data més alta és la de l’any 9, podem suposar que ha de relacionar-se amb l’última collita que va produir vi en el seu regnat. És a dir, aquestes etiquetes són un indicador excel·lent per a mesurar la longitud d’un regnat. […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.