Apoyan a Conec

Superior

Física, Món

Enregistren en vídeo els donyets i els elfs de les tempestes

SINC: Un equip d’investigadors espanyols ha enregistrat per primera vegada a Europa a alta velocitat els donyets i els elfs de les tempestes, uns fenòmens elèctrics fugaços i lluminosos que es produeixen a les capes altes de l’atmosfera. L’anàlisi de les observacions s’ha publicat en el Journal of Geophysical Research: “Per primera vegada a Europa hem pogut detectar mitjançant el vídeo d’alta velocitat l’ocurrència d’uns fenòmens lluminosos transitoris en l’alta atmosfera: els denominats donyets o sprites (amb forma de safanòria o columna) i els elfs o elves (amb forma d’anell)”.

Els resultats es publiquen en el Journal of Geophysical Research i reflecteixen que hi ha menys elfs en les tempestes que es formen a terra que a les de la mar, on suposadament els corrents elèctrics són més energètics, sobretot a l’hivern. En alguns enregistraments apareixen al mateix temps elfs i donyets que indiquen la severitat dels rajos sobre el mar en tempestes hivernals.


No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.