Apoyan a Conec

Superior

Meteorologia

Pluja d’idees per a netejar l’aire

La contaminació de l’aire és un dels principals problemes mediambientals en l’actualitat. Centenars de milions de persones en tot el món respiren aire de mala qualitat en les grans ciutats on viuen confinats, cosa que s’està convertint en un problema de salut de primer ordre. Cada vegada hi ha més estudis científics que relacionen les altes concentracions de gasos contaminants i de partícules microscòpiques (PM) en l’atmosfera amb les taxes d’incidència de determinades patologies i malalties.

Madrid és una de les capitals europees en què cada cert temps es disparen els nivells de contaminants en l’aire, amb el risc que això suposa per a la ciutadania. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Madrid porta temps buscant solucions per a tractar de detenir aquest problema, en particular els perillosos pics d’òxids de nitrogen (NOx), la principal font d’emissió dels quals és el trànsit, principalment els vehicles dièsel.

Boina de contaminació de la ciutat de Madrid. Se n’afavoreix la formació principalment durant els episodis d’inversió tèrmica que tenen lloc a l’hivern.

No hi ha una única “solució màgica” que acabe en poc de temps amb la contaminació atmosfèrica de les grans ciutats. Ha de ser la suma de diverses accions –totes en la mateixa direcció– la que vaja aconseguint resultats parcials satisfactoris. Al marge d’anar reduint la quantitat de vehicles que accedeixen al centre de la ciutat, la renovació del parc automobilístic –disminuint de manera progressiva els cotxes més contaminants, en favor dels híbrids i elèctrics– i la progressiva conversió en zona de vianants de la via pública i l’urbanisme sostenible, es requereixen mesures més urgents que frenen les situacions d’alt risc per a la població, per exposició a elevades concentracions de gasos contaminants i particulat.

En la recerca de solucions, l’Ajuntament de Madrid ha apostat per la innovació, per a la qual cosa va convocar un concurs públic per a dur a terme una E&D (Exaptació & Diversitat). Aquesta original metodologia, que estimula el pensament creatiu, està encara poc introduïda a Espanya. Es basa en la interconnexió de coneixements d’un equip interdisciplinari format per especialistes en diverses matèries, la qual cosa permet generar resultats i nous coneixements que poden ajudar a solucionar un determinat problema, com el de l’esmentada contaminació atmosfèrica.

Qui subscriu aquestes línies –en qualitat de divulgador científic i consultor de l’Organització Meteorològica Mundial– va formar part d’aquest grup de treball, entre els catorze membres del qual hi ha especialistes en nanomaterials, microbiologia, ecologia, geologia, meteorologia, enginyeria química i mediambiental, biologia molecular i sistemes complexos. Després d’una primera fase, de diversos mesos de duració, en la qual es va produir un intercanvi fluid de correus electrònics entre molts de nosaltres, aportant entre tots un primer núvol d’idees, van tenir lloc les reunions de treball, celebrades entre els dies 29 i 31 de maig del 2017 en l’espai cultural La N@ve, de l’Ajuntament de Madrid.

Fotografia del grup de treball de l’E&D al costat de l’edifici de La N@ve, a Villaverde (Madrid), lloc on van tenir lloc les reunions de treball.

El resultat d’aquest treball d’enginyeria del coneixement ha sigut molt enriquidor per a cada un dels que formem part del grup, a més de les idees innovadores que han emergit d’aquestes profitoses reunions, i que els que hi hem contribuït pensem que podrien funcionar i que podrien portar-se a la pràctica. Han sorgit idees per a millorar les actuals eines predictives sobre contaminació atmosfèrica, també n’hi ha hagut per a la retirada de les PM i per a l’eliminació i reducció d’òxids de nitrogen. Aquest conjunt d’idees de l’E&D, degudament ordenades i explicades, formen part d’un informe que ara haurà de valorar una comissió tècnica de l’Ajuntament de Madrid.

Al final és la voluntat política la que donarà o no llum verd a alguna de les nostres idees o altres que puguen sorgir en el futur. Ja és un fet positiu que l’Ajuntament de Madrid haja promogut una E&D com a fórmula per a buscar idees innovadores al problema de la contaminació urbana. El pas següent és l’aposta decidida per alguna d’aquestes idees com a possible solució a un dels principals problemes que té la ciutat. La temuda boina de contaminació és l’enemic a batre.

Grup de treball de l’E&D davant de la porta principal de l’edifici de Cibeles, on s’ubica l’Ajuntament de Madrid.


No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.