Apoyan a Conec

Superior

Arquímedes, Medicina

Predircam: on la tecnologia i la salut s’uneixen


Des de principis del segle XX la comunitat mèdica ha reconegut l’existència d’una agrupació no casual de factors de risc d’origen metabòlic. Molts han sigut els intents de dotar aquest conjunt de factors de risc d’una definició i diagnòstic definitius, donant com a resultat la definició que, ara com ara, és acceptada.

“La Síndrome Metabòlica (SM) és un conjunt complex de factors de risc interrelacionats de la malaltia cardiovascular i diabetis. Aquests factors inclouen la disglucèmia, la hipertensió, la hipertrigliceridèmia, els baixos nivells de lipoproteïnes d’alta densitat i l’obesitat, particularment l’adipositat central”

I és que diversos estudis han demostrat que aquesta síndrome duplica en qui la pateix el risc de tenir una malaltia cardiovascular (MCV) i multiplica per cinc la probabilitat de desenvolupar diabetis.

En les últimes dècades, tant les malalties relacionades amb la SM com les patologies que la constitueixen han tingut una prevalença exponencialment creixent a nivell mundial, motivada principalment pels costums característics de l’estil de vida modern. Així, la urbanització de la població s’ha associat a un canvi radical de l’estil de vida caracteritzat per una dieta basada en aliments d’alt contingut calòric, un descens important de l’activitat física i el consum de tabac i alcohol.

Aquesta tendència s’està agreujant més si és possible per la dificultat dels governs per a respondre eficaçment a aquesta problemàtica mitjançant les polítiques, les lleis, els serveis i les infraestructures preceptives per a la protecció dels seus ciutadans.

Amb aquesta perspectiva, no pot resultar sorprenent que molts es referisquen a la SM i les seues malalties associades com la major amenaça per a la salut mundial en les pròximes dècades i se les identifique conjuntament com “l’epidèmia del segle XXI”.

Així i tot, en la major part dels casos, aquestes malalties poden prevenir-se eficaçment amb una modificació en la ja assenyalada principal causa de la seua expansió: l’estil de vida.

Hi ha, per tant, un buit que cal omplir d’alguna manera per a facilitar a l’individu que ho desitge un canvi en el seu estil de vida que el faça més actiu i que reduïsca de forma significativa el risc de patir la SM i les seues malalties associades. I és ací, per tant, on les telecomunicacions i les noves tecnologies, així com la innovació i la investigació tecnològica, exerceixen un paper important i realment decisiu.

I amb aquesta finalitat va sorgir el projecte multicèntric PREDIRCAM (Intensificació i monitorització telemàtica personalitzada de la modificació de l’estil de vida en el tractament de l’obesitat i la prevenció del risc cardiometabòlic).

PREDIRCAM incorpora una plataforma tecnològica per a pacients i professionals de la salut l’objectiu principal de la qual és millorar l’eficàcia en les modificacions del comportament de l’estil de vida a través de l’ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. D’aquesta manera, es tracta d’abordar de manera integral el maneig de la sobrecàrrega i l’obesitat, empoderant l’usuari i proporcionant ajuda a la decisió. Per a això, PREDIRCAM facilita la monitorització i el registre de variables com el pes, la tensió arterial, l’alimentació, el moviment i l’activitat física, fomentant la motivació i l’adherència mitjançant un feedback continuat entre l’usuari i el professional.

L’aplicació està sent avaluada en un estudi clínic per a validar la seua utilitat i eficàcia enfront d’un programa tradicional d’assistència presencial en termes d’adherència, pèrdua ponderal de pes i reducció del risc cardiometabòlic amb millor relació cost-efectivitat.

L’estudi clínic que ja està en marxa té una duració estimada de dotze mesos, període en què professionals de dos hospitals (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – Barcelona i Hospital Universitari i Politècnic La Fe – València) realitzen a través de dotze visites programades el seguiment i la monitorització dels pacients separats en dos grups, tecnològics (GT, fan ús de la plataforma PREDIRCAM) i no tecnològics (NT, no utilitzen la plataforma PREDIRCAM), obtinguts d’un reclutament i selecció prèvia.

En cada una d’aquestes visites el professional mèdic estableix unes pautes nutricionals i d’activitat física que el pacient ha de complir durant el període comprés entre aquesta i la visita següent. Per a això, els pacients tecnològics fan ús de la plataforma, registrant les seues ingestes, activitat física i la resta de paràmetres corporals, i compten amb l’assistència d’un sistema de notificacions.

D’aquesta manera, en la visita següent el professional mèdic pot valorar, a través dels reports que li proporcione la plataforma sobre el pacient, si s’han seguit les pautes acordades i si aquestes han de ser modificades per a una futura.

Paral·lelament a la posada en marxa d’aquesta plataforma, s’ha desenvolupat una primera versió d’una aplicació mòbil multiplataforma que permet el desplegament en smartphones Android i iOS. Aquesta aplicació proporcionaria, d’una banda, un accés mòbil per a les mateixes funcionalitats que proporciona l’accés web, i d’una altra, per a la connexió amb dispositius mèdics i portables, com ara polseres d’activitat física, glucòmetres, pulsioxímetres i mesuradors de tensió arterial.

  • Com a resultats preliminars, després dels primers mesos d’avaluació de l’estudi clínic, es podria destacar que:
  • La solució presentada és robusta, ja que ha permés als serveis d’endocrinologia de diversos centres la monitorització de més de 120 pacients durant 15 mesos.
  • 119 participants (60 del GT, 59 del NT) han completat un seguiment a 3 mesos. El 26,7% del GT i el 25,4% del NT han aconseguit almenys una pèrdua del 5% del pes corporal.
  • 81 participants (41 del GT, 40 del NT) han completat un seguiment a 6 mesos. El 46,3% del GT i el 32,5% del NT han aconseguit almenys una pèrdua del 5% del pes corporal.
  • Ambdós grups han aconseguit una reducció en nivells de HbA1c.

Amb aquest treball, es pretén potenciar l’ús de les TIC en la prevenció i monitorització de la SM, amb un enfocament centrat en el pacient, donant suport a l’aprenentatge, l’autogestió de la salut i l’adherència a hàbits de vida saludables. PREDIRCAM, per tant, està provant ser un instrument de transformació d’hàbits de vida cap a models més beneficiosos, creant una base de coneixement que acompanyarà els usuaris al llarg de la seua vida, i augmentant la sinergia entre els sistemes d’atenció sanitària i els seus usuaris en la lluita contra l’epidèmia del segle XXI.Article sobre el treball “Disseny i implementació d’arquitectura i mòduls de la Plataforma PREDIRCAM 2 i desenvolupament d’aplicació mòbil amb connexió a Wearables”, guanyador del Accèssit al XV Certamen Universitari Arquímedes. El treball ha estat desenvolupat amb els tutors José M. Iniesta Chamorro (UPM), Cintia González Blanco (Hospital Sant Pau de Barcelona) i Mª Elena Hernando Pérez (UPM)

+INFO CERTAMEN ARQUÍMEDES

Web del certamen | Facebook


, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.