Apoyan a Conec

Superior

Grans científics, Videoblog

Grandes científicos (I)


Jordi Joan i Santacília, un dels científics valencians més importants de tots els temps

Jordi Joan i Santacília (n. Novelda, 1713; m. Madrid, 1773) és un dels científics valencians més importants de tots els temps. Va destacar en nàutica, mecànica, astronomia, geografia i cartografia. Jorge Juan va ser membre de la Royal Society de Londres, de la Reial Acadèmia de Ciències de Berlín, corresponent de la de París i consiliari de la de San Fernando. La seua activitat i la seua obra van contribuir de manera molt destacada a l’important desenrotllament científic en l’Espanya del segle xviii.

Jorge Juan y Santacilia

Jordi Joan era fill de Bernat Joan i Canícia i Violant Santacília. Va realitzar els seus primers estudis en el Col·legi de la Companyia de Jesús d’Orihuela i a Saragossa; va ingressar en l’orde de Malta, i en 1729, obtinguda la carta-orde de guàrdia-marina, es va dirigir a Cadis per a ingressar en la seua acadèmia. A finals de 1734, va ser designat per Felip V, junt amb Antonio Ulloa,, per a formar part de la famosa expedició al virregnat del Perú organitzada per l’Academie des Sciences de París,  per a mesurar un arc de meridià terrestre i contrastar les diverses teories proposades sobre la forma de la Terra.

Ascendits a tinents de navili, Jordi Joan i Antonio Ulloa van embarcar cap a Amèrica i van arribar al juliol de 1735 a Cartagena de Indias, on havien de reunir-se amb els científics francesos. Esta expedició, que va durar nou anys i va confirmar, junt amb la de Maupertuis a la Lapònia, les teories de Newton, ha sigut qualificada com una de les més difícils de tots els temps. Els treballs desenrotllats van suposar una prodigiosa posada a punt de tots els mètodes i recursos pràctics de l’astronomia i la geografia del moment, a més de les contribucions a la història natural.

La notable activitat exercida per Jordi Joan en l’expedició al virregnat del Perú va ser el primer i brillant capítol d’una intensa vida dedicada a la ciència, a la seua promoció a Espanya i al servici de l’estat borbònic com a tècnic, com a militar i com a diplomàtic. Finalitzats els treballs a Amèrica, Jordi Joan va reprendre, en 1744, el viatge a Espanya, passant abans per París on va ser elegit membre de l’Academie des Sciences. Ja a Espanya va publicar, en 1746 ,les Observaciones astronòmicas i phísicas hechas de Orden de S.M. en els reynos del Perú junt amb la Relación histórica del viage redactada per Antonio Ulloa.

Marqués de Ensenada

Retrato del marqués de la Ensenada, por Jacopo Amigoni, c. 1750, Museo del Prado.

El retard en la construcció naval a Espanya i la falta de personal idoni va moure el marqués de l’Ensenada que Jordi Joan anara a Anglaterra per a adquirir informació i captar alguns constructors, enginyers i mestres. A Anglaterra va realitzar diversos informes, va adquirir instruments i va en contractar diversos d’entre els millors constructors de barcos anglesos. De tornada a Espanya, va organitzar el pla general de l’“arreglament de la construcció dels navilis i la resta de fàbriques d’este ram, igualment que el projecte de direcció dels arsenals i les seues obres.” Va realitzar, així mateix, altres servicis tècnics i, ascendit a capità de navili, va obtindre la direcció de l’Acadèmia de Guàrdies Marines de Cadis, de la qual va prendre possessió en 1752. A Cadis, Jordi Joan va organitzar una assemblea amistosa literària i va projectar una Reial Societat de Ciències a Madrid amb el suport del marqués de l’Ensenada. El projecte es va detindre amb la caiguda d’Ensenada. A més, a Cadis, Jordi Joan va organitzar un observatori astronòmic i es va dedicar a l’estudi teoricoexperimental de la construcció naval i maniobra dels navilis, i va fer assajos en la badia gaditana amb models construïts ex professo. Així mateix, va publicar un Compendio de navegación per a posar al dia les ensenyances en l’Acadèmia de Guàrdies Marines.

 

En 1766 va fixar novament la seua residència en la cort. Al novembre d’este mateix any va ser nomenat ambaixador en la cort del Marroc. De nou a Madrid, en 1770, se li va encomanar l’organització i preparació dels plans d’estudi del Reial Seminari de Nobles, la direcció del qual va exercir, i va suggerir al rei Carles III l’erecció d’un observatori astronòmic a Madrid, idea que, encara que va ser ben acollida pel monarca, no va arribar a materialitzar-se fins molts després.

L’obra més madura i important de Jordi Joan com a científic és l’Examen marítimo, un tractat de mecànica aplicada a la navegació que va tindre àmplia difusió europea com un dels millors llibres publicats sobre el tema. Jordi Joan va ser membre de la Royal Society de Londres de la Real Academia de Ciencias de Berlín, corresponent de la de París i consiliari de la de San Fernando.


, , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.