Apoyan a Conec

Superior

Psicologia, Videoblog

Entrevista amb Cristina Botella i Rosa Baños

Investigadores en l’àrea de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, les catedràtiques Cristina Botella, de la Universitat Jaume I, i Rosa Baños, de la Universitat de València, dirigeixen el Laboratori de Psicologia i Tecnologia Labpsitec a la UJI, dedicat al desenvolupament d’aplicacions d’e-Teràpia Intel·ligent, que permeten introduir i aplicar les TIC en el tractament de la salut mental i millorar la qualitat de vida de col·lectius amb necessitats especials. La seua recerca s’integra en el marc del Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència.


, , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.