Apoyan a Conec

Superior

Economia, Investigadors, Món

(Español) Más investigación para salir de la crisis

Horizont 2020, la nova estratègia proposada per la Comissió Europea, reuneix per primera vegada tot el finançament per a R+D+i


MALEN RUIZ DE ELVIRA – Diverses novetats importants, algunes clarament positives i altres de possiblement discutibles, caracteritzen la nova estratègia europea de R+D+i que ha presentat recentment la Comissió Europea a començar el 2014. Representa una aposta per la recerca i el desenvolupament com a eina clau per a eixir de la crisi i pretén obtenir dels estats membres un pressupost de 80.000 milions d’euros per als set anys de vigència.

A més, reuneix per primera vegada tots els programes de finançament de la recerca i la innovació i s’orienta més que mai a tancar el cicle des de la recerca bàsica fins als productes i serveis comercials o que augmenten el nivell de benestar i la competitivitat dels europeus. Alhora, pretén reduir molt la burocràcia associada amb la sol·licitud de fons per a projectes i millorar les condicions del personal investigador i de les empreses innovadores a fi d’atraure les persones més capacitades al continent europeu.

Es tracta, doncs, d’un nou Programa Marc, com es coneix en el món de la R+D, però amb canvis substancials. “Estarà més obert als desafiaments que té la societat europea, com els canvis demogràfics, la salut, les fonts energètiques sostenibles i els canvis socials”, va assenyalar Octavi Quintana, alt càrrec a la CE, en la presentació d’Horitzó 2020 a Madrid.

De moment, el pressupost és un 46% superior al de l’actual Programa Marc, que acaba el 2013, però cal tenir en compte que inclou partides noves, com ara el pressupost de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), que augmenta dels 309 milions d’euros des que es va crear el 2008 a 2.800 milions per als set anys.

Máire Geoghegan-Quinn, Comissària Recerca i la innovació (centre);, Antonio Tajani, vicepresident de la CE (esquerra), i la comissària Androulla Vassiliou durant l'anunci de Horitzó 2020. Foto: CE.


Quant a la recerca, que continua portant-se la major part dels fons
, es proposa un gran augment, del 77%, per al Consell Europeu de Recerca (ERC), també nou. A aquest organisme, que reparteix fons a tots els països amb l’únic criteri de l’excel·lència, se li adjudiquen 13.200 milions. Igualment es destinen més fons que abans a projectes de frontera, dins de les tecnologies emergents i futures.

Per a fer d’Europa un lloc més atractiu per a científics, enginyers i empresaris, la CE proposa grans inversions en tecnologies clau com la nanotecnologia, la biotecnologia i l’espai, així com un accés més fàcil al finançament de risc. El mecanisme proposat és que Europa assumisca part del risc a través del Banc Europeu d’Inversions.

Finalment, es preveuen fons per a R+D en sis grans àrees: la salut, l’alimentació, l’energia, el transport, el clima i l’organització social. Queda exclòs d’aquest programa el reactor experimental de fusió ITER, en el qual participa Europa juntament amb socis internacionals i que travessa una nova crisi de finançament.

A Espanya
Quant a la situació a Espanya, no és encoratjadora. Diu la Comissió Europea que el nostre país havia avançat, fins a la crisi, molt considerablement pel que fa a l’increment de la intensitat de R+D sense que, però, aquesta expansió es reflectira en un avanç cap a una economia basada en el coneixement. En sectors de tecnologia punta, com el d’instruments mèdics, el químic o el d’automòbils, només es va incrementar marginalment aquesta intensitat. Ara, afirmen aquests experts, s’ha de garantir que la despesa en R+D no se sotmet a retallades ulteriors, encara que igualment recomanen reformes que garantisquen un sistema de R+D més efectiu, que aprofite en major grau els resultats de la recerca finançada amb fons públics.

© 2011 Conec. Tots els drets reservats.

 


, , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.